Go to Top

Korisne informacije

Važni telefoni:

Taxi
+382(0) 67-511-079
+382(0) 67-528-970

Pošta +382-51-243-160

Banke
ATLAS BANKA +382(0) 51-243-487

Benzinske pumpe
+382(0) 51-230-760

Javne institucije 
Policija 122 i +382(0)51-243-092
Vatrogasna 123 i +382(0) 51-243-044
Hitna pomoć 124 i +382(0) 51-243-094
Dom zdravlja +382(0) 51-243-095
Elektrodistribucija +382(0) 67-320-063
Centar za kulturu i biblioteka +382(0) 51-230-674; 230-675
Opština Andrijevica +382(0) 51-243-171

Valuta: euro
Pozivni brojevi: Za Crnu Goru +00 382, za Andrijevicu (0)51,
Za međunarodne pozive iz Crne Gore: 00 + broj željene zemlje + broj grada