Go to Top

Mušičarenje

Vodama na ovom području upravlja Sportsko ribolovni klub “Lim” Andrijevica . Klub je prepoznat kao jedan od glavnih promotera mušičarenja u Crnoj Gori i većina njegovih aktivnosti usmjerena je unapređenju i razvoju mušičarenja. Najveći dio Lima i njegovih pritoka koji pripadaju ovoj opštini namijenjen je isključivo mušičarenju i to po sistemu uhvati i pusti.

Mušičarska zona je osmišljena tako da obuhvata rijeku Lim zajedno sa pritokama, jer čine neraskidivu cjelinu. Kuckaja se uliva u Zlorečicu koja se na kraju spaja sa Limom. Kompletni tokovi ove dvije rijeke pripadaju mušičarskoj zoni koja se nastavlja na rijeku Lim i to u dužini od 5 km nizvodno od ušća Zlorečice.

Kuckaja nastaje ispod planine Komova i zajedno sa Prerućicom pravi rijeku Zlorečicu. Kuckaja je čista pastrmska voda i predstavlja prirodno mrestilište ove vrste. Ova rječica i njeno okruženje pružaju doživljaj potpune divljine i netaknute prirode.

Zlorečica je veća pritoka Lima veoma bistre i hladne vode od svog početka pa sve do uliva u Lim. Zlorečicu naseljavaju potočna pastrmka, lipljan i kalifornijska pastrmka. Zbog čistoće i bogatstva ribom Zlorečica je odlično mjesto za mušičarenje.

Sezona:
Kuckaja – najbolje vrijeme za lov na ovoj rječici je sam početak sezone.
Zlorečica – najbolji period za mušičarenje je početak sezone, jun i jul, kada je riba aktivna skoro čitavog dana. Zlorečica ima dobar vodostaj tokom čitave godine, tako da se čitave sezone može veoma uspješno mušičariti.

Atrakcija:
Za lov lipljana pravo mjesto je mušičarski revir na Limu. Na ovom dijelu Lima tereni su različitih konfiguracija od velikih brzaka do širokih i mirnih preliva. Lipljana ima čitavom dužinom revira i najzastupljenija je riba na ovom dijelu. U većim brzacima i dubljim virovima kriju se kapitalni primjerci kalifornijskih i potočnih pastrmki. Revir takođe naseljava i mladica po čemu je Lim veoma poznat.

Podrška:
Na obali Lima, u samom središtu mušičarske zone, nalazi se mušičarski dom sa kompletnom ponudom za boravak ribolovaca, a dobri domaćini iz mušičarskog kluba “Lim” će učiniti sve da vaš boravak u Andrijevici protekne u dobrom druženju i prijatnoj atmosferi.
DOBRO DOŠLI I BISTRO!!!

SPORTSKI RIBOLOVNI KLUB “LIM“ ANDRIJEVICA
email: [email protected]