Go to Top

Arhiva

Tag Archives: Servisne vijesti

15-a MEĐUNARODNA LIMSKA REGATA

link icon

U organizaciji: TO-Plav, TO-Andrijevica, TO-Berane, TO-Bijelo Polje i TO-Prijepolje a u saradnji sa rafting klubovima 06.07. i 08 održana je 15-a Međunarodna Limska regata. Regata je krenula iz Plava 06.06 sa 10 čamaca sa oko 100 učesnika, na put dug oko 130km. Na putu do cilja prošla je kroz Andrijevicu, spavali u Berane a 07.06 krenuli iz Berana za Bijelo Polje. 08.06 iz Bijelog Polja za Prjepolje. Rafteri su uživali Opširnije

Na putu Andrijevica – Murina česti odroni

link icon

Ovdje su odroni, takoreći, stalni. Nerijetko dolazi i do prekida saobraćaja, a tada je plavska opština odsječena od „ostatka“ Crne Gore. Putari, istina, brzo intervenišu, ali su nemoćni pred brdom koje „valja“ nevolje. Stručnjaci objašnjavaju da je to posljedica složene geološke građe brda i nestabilne stijenske mase. Posebno je nepovoljno što kamene gromade i drugi materijal padaju niz veliku kosinu prema putu i ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a i laiku je Opširnije